Mycket lyckad vattenborrning i Garowe, Puntland

En av platserna som identifierades av projektet har borrats av administrationen i Puntland. De platserna som har borrats ligger i Garowe, huvudstaden i Puntland. Denna glädjande nyhet har bekräftats av finansministern i Puntland.

Ministern visade sin tacksamhet från både regeringen och folket i Puntland. Det är en viktig signal som är uppmuntrande för att kunna fortsätta sökandet av medel för att kunna borra de andra platserna, framför allt byarna. Byarna ligger utanför stora städer och har inte egna möjligheter för att få finansering.

This entry was posted in Information by Mursal. Bookmark the permalink.

About Mursal

My name is Mursal Ismail Isa, orginally from Somalia. I have been in Sweden for the last 8 years. I work as an educator for ABF Borlänge Nedansiljan. I speak 5 different languages and those are somali (Mother), sweidish, english, swahili and arabic. In my free time I do like to work with humantarian activities. I am a part of different development projects in Sweden and in Africa, specially in Somalia.