Möte med Lions Somalia projekt gruppen

Träff med Somalia projekt gruppen samt en redaktör från Lions medlemstidning. Lokala Borlänge föreningen önskar starta och driva ett Somalia projekt i koppling med Lions international. De skall undersöka för att driva rent vatten, mässling vaccinering, synvård, mödravård och energi på plats.