Ytterligare en vattenborrning är genomförd i Puntland

Ytterligare en vattenborrning med mycket gott resultat är genomförd i staden Armo och brunnen användes nu för vattendistribution till innevånarna i staden.

Brunnen borrades på den plats som lokaliserades genom de VLF-undersökningar som genomfördes av företaget TERRA (Uppsala) under sommaren 2011 i Puntland.
En eller flera vattenbrunnar i respektive by Humbays och Hiriiro är högt prioriterade och planeras borras så fort finansiering tillåter.
Vattentillgången i städerna och byarna är en förutsättning för utveckling av all annan välfärd, hygien, sjukvård, mödravård etc.

Se nedan ang. artikel om vattenborrning i huvudstaden Gerowe.

Möte med Biståndsdepartementet på UD, Stockholm

Birger Fogdestam – TERRA, Uppsala, har två gånger varit inviterad till UD´s Biståndsdepartement för diskussion med departementssekreterare Christian Fogelström och redogörelse för den vattenprospektering i Puntland som genomfördes sommaren 2011. De hittills genomförda vattenborrningarna har varit mycket framgångsrika i detta av torkan svårt drabbade landet.

Videofilmerna ”Let the gun and take the pen” (förstudie 2008) och ”Vatten är guld värt i Somalia” (2011) finns tillgängliga på denna webplats under fliken Media och åskådliggör starten och utvecklingen av vattenprojektet.