Möte med Biståndsdepartementet på UD, Stockholm

Birger Fogdestam – TERRA, Uppsala, har två gånger varit inviterad till UD´s Biståndsdepartement för diskussion med departementssekreterare Christian Fogelström och redogörelse för den vattenprospektering i Puntland som genomfördes sommaren 2011. De hittills genomförda vattenborrningarna har varit mycket framgångsrika i detta av torkan svårt drabbade landet.

Videofilmerna ”Let the gun and take the pen” (förstudie 2008) och ”Vatten är guld värt i Somalia” (2011) finns tillgängliga på denna webplats under fliken Media och åskådliggör starten och utvecklingen av vattenprojektet.