Ytterligare en vattenborrning är genomförd i Puntland

Ytterligare en vattenborrning med mycket gott resultat är genomförd i staden Armo och brunnen användes nu för vattendistribution till innevånarna i staden.

Brunnen borrades på den plats som lokaliserades genom de VLF-undersökningar som genomfördes av företaget TERRA (Uppsala) under sommaren 2011 i Puntland.
En eller flera vattenbrunnar i respektive by Humbays och Hiriiro är högt prioriterade och planeras borras så fort finansiering tillåter.
Vattentillgången i städerna och byarna är en förutsättning för utveckling av all annan välfärd, hygien, sjukvård, mödravård etc.

Se nedan ang. artikel om vattenborrning i huvudstaden Gerowe.

This entry was posted in Information by Mursal. Bookmark the permalink.

About Mursal

My name is Mursal Ismail Isa, orginally from Somalia. I have been in Sweden for the last 8 years. I work as an educator for ABF Borlänge Nedansiljan. I speak 5 different languages and those are somali (Mother), sweidish, english, swahili and arabic. In my free time I do like to work with humantarian activities. I am a part of different development projects in Sweden and in Africa, specially in Somalia.