Föreläsningen av vatten situationen i Somalia genomfördes av Mursal i Ore i Rättvik

Föreläsningen om vatten situationen genomfördes av Mursal i Ore i Rättvik. Mursal visade senaste dokumentärfilmen från vatten prospekteringen i Somalia.

Två eldsjäla kvinnor initierade att skänka pengar till vatten projektet i Somalia. Det anordnades soppluncher under två terminer och soppluncherna gav 9000 kr. Pengar går  oavkortat till vatten projektet.