Ännu ett lyckat borrhåll

Det tredje lyckade borrhålet är i Humbays. Hittills så har tre av tre utmärkta platser gett gott resultat, så vi har goda förhoppningar om att de resterande platserna har god sannolikhet för vatten.

Borriggen som användes kom från Hargeisa som ligger 1300 km väster om Humbays. Då borr utrustningen var i bra kvalité tog borrningen enbart 4 dagar.

Efter goda resultat efter prospekteringen så har vi fått förfrågan att hitta lämplig borrutrustning för att kunna borra flera borrhål i framtiden.