Vatten har lett till att initiera utbildningsverksamhet

Utbildning finansieras av både ABF och Lions DG101. Skolan ligger i Beeli Wacatay. Syftet med utbildningen är att ge barnen en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Ett annat syfte är att vuxna ska kunna läsa på kvällstid. Detta kallas folkbildning.

För att möjliggöra kvällskurser kommer det att installeras solceller på taket av skolan. Då får byborna möjlighet att använda skolan flera timmar om dygnet.Utbildning finansieras av både ABF och Lions DG101. Skolan ligger i Beeli Wacatay. Syftet med utbildningen är att ge barnen en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Ett annat syfte är att vuxna ska kunna läsa på kvällstid. Detta kallas folkbildning.

För att möjliggöra kvällskurser kommer det att installeras solceller på taket av skolan. Då får byborna möjlighet att använda skolan flera timmar om dygnet.

Ännu ett lyckat borrhåll

Det tredje lyckade borrhålet är i Humbays. Hittills så har tre av tre utmärkta platser gett gott resultat, så vi har goda förhoppningar om att de resterande platserna har god sannolikhet för vatten.

Borriggen som användes kom från Hargeisa som ligger 1300 km väster om Humbays. Då borr utrustningen var i bra kvalité tog borrningen enbart 4 dagar.

Efter goda resultat efter prospekteringen så har vi fått förfrågan att hitta lämplig borrutrustning för att kunna borra flera borrhål i framtiden.

Murjan Stormen mot Somalia

Det blev inte som bevarad om att Stormen Murjan som slog till nordöstra delen av Somalia skulle orsaka stora skador i området i december månad.

Stormen orsakade vissa skador, när det gäller förmögenheter men inga dödsoffer.

Föreläsningen av vatten situationen i Somalia genomfördes av Mursal i Ore i Rättvik

Föreläsningen om vatten situationen genomfördes av Mursal i Ore i Rättvik. Mursal visade senaste dokumentärfilmen från vatten prospekteringen i Somalia.

Två eldsjäla kvinnor initierade att skänka pengar till vatten projektet i Somalia. Det anordnades soppluncher under två terminer och soppluncherna gav 9000 kr. Pengar går  oavkortat till vatten projektet.

Ytterligare en vattenborrning är genomförd i Puntland

Ytterligare en vattenborrning med mycket gott resultat är genomförd i staden Armo och brunnen användes nu för vattendistribution till innevånarna i staden.

Brunnen borrades på den plats som lokaliserades genom de VLF-undersökningar som genomfördes av företaget TERRA (Uppsala) under sommaren 2011 i Puntland.
En eller flera vattenbrunnar i respektive by Humbays och Hiriiro är högt prioriterade och planeras borras så fort finansiering tillåter.
Vattentillgången i städerna och byarna är en förutsättning för utveckling av all annan välfärd, hygien, sjukvård, mödravård etc.

Se nedan ang. artikel om vattenborrning i huvudstaden Gerowe.