About Mursal

My name is Mursal Ismail Isa, orginally from Somalia. I have been in Sweden for the last 8 years. I work as an educator for ABF Borlänge Nedansiljan. I speak 5 different languages and those are somali (Mother), sweidish, english, swahili and arabic. In my free time I do like to work with humantarian activities. I am a part of different development projects in Sweden and in Africa, specially in Somalia.

Murjan Stormen mot Somalia

Det blev inte som bevarad om att Stormen Murjan som slog till nordöstra delen av Somalia skulle orsaka stora skador i området i december månad.

Stormen orsakade vissa skador, när det gäller förmögenheter men inga dödsoffer.

Föreläsningen av vatten situationen i Somalia genomfördes av Mursal i Ore i Rättvik

Föreläsningen om vatten situationen genomfördes av Mursal i Ore i Rättvik. Mursal visade senaste dokumentärfilmen från vatten prospekteringen i Somalia.

Två eldsjäla kvinnor initierade att skänka pengar till vatten projektet i Somalia. Det anordnades soppluncher under två terminer och soppluncherna gav 9000 kr. Pengar går  oavkortat till vatten projektet.

Ytterligare en vattenborrning är genomförd i Puntland

Ytterligare en vattenborrning med mycket gott resultat är genomförd i staden Armo och brunnen användes nu för vattendistribution till innevånarna i staden.

Brunnen borrades på den plats som lokaliserades genom de VLF-undersökningar som genomfördes av företaget TERRA (Uppsala) under sommaren 2011 i Puntland.
En eller flera vattenbrunnar i respektive by Humbays och Hiriiro är högt prioriterade och planeras borras så fort finansiering tillåter.
Vattentillgången i städerna och byarna är en förutsättning för utveckling av all annan välfärd, hygien, sjukvård, mödravård etc.

Se nedan ang. artikel om vattenborrning i huvudstaden Gerowe.

Mycket lyckad vattenborrning i Garowe, Puntland

En av platserna som identifierades av projektet har borrats av administrationen i Puntland. De platserna som har borrats ligger i Garowe, huvudstaden i Puntland. Denna glädjande nyhet har bekräftats av finansministern i Puntland.

Ministern visade sin tacksamhet från både regeringen och folket i Puntland. Det är en viktig signal som är uppmuntrande för att kunna fortsätta sökandet av medel för att kunna borra de andra platserna, framför allt byarna. Byarna ligger utanför stora städer och har inte egna möjligheter för att få finansering.

Uppskattat föredrag om vatten projektet i Somalia

Den 10 januari 2012, Kl 14:00 började föreläsningen i Pingstkyrkan i Borlänge. Dokumentärfilmen visades och publiken tyckte att det var bra att höra denna berättelse.

Det var Kim Alvelius, Monika Björk och Mursal Ismail Isa som var på plats. Mursal pratade om vatten situationen i Somalia.

Monika sålde hälsningskort för 10 kr som går oavkortad till vattenprojektet och Pingstkyrkan bestämde sig för att bidra med 2000kr.

.

Vi från vattenprojektet tackar för stödet från SPF i Borlänge.