Vattenprojektet

Fältstudier

Under sommaren 2008 så genomförde Mursal Ismail Isa fältstudier i nordöstra Somalia. Han besökte fyra samhällen Unuun, Beeliwacatay, Xamure och Buq i Gagaab området, Qandala-distriktet som bebos av cirka 4 000 personer. Genom samtal med byborna så samlade Mursal in information om deras viktigaste och angelägnaste behov. Detta för att kunna starta självhjälpsprogram där byborna är aktivt deltagande och delaktiga i hela processen. Resan dokumenterades med fotografier, anteckningar och videoinspelning för att kunna användas som material vid utställningar och föreläsningar. Mediabilden som framställdes i Sverige var inte tillräckligt balanserad och ärlig. Så med videomaterialet som stöd har Mursal informerat och inspirerat för att hjälp insatser skall kunna genomföras i området. Mursal informerade även lokalt om fördelarna med föreningensbildande i Somalia. Möjligheter med kooperation (ekonomisk samverkan) för att skapa möjligheter att påverka bristen på vatten. Bland annat genom att utlänningar lättare skall kunna lämna riktad hjälp som har en god förankring i befolkningen. Syftet med projektet är att föra över kunskap och resurser och sporra folket att aktivt försöka lösa sina problem; och i stället för att vara ständiga mottagare av välgörenhet bli deltagare i ett långsiktigt initiativ att hjälpa sitt land.

Vatten prospektering

Under sommaren 2011 så åkte Mursal tillsammans med geologen Birger Fodgestam till Somalia för att testa om det gick att genomföra undersökningar med hjälp av VLF metoden. Vid första testet visade det sig att instrumentet fungerade och under de efterföljande två veckorna besöktes 9 byar och 2 städer. De identifierade 40 borrplatser som skulle kunna förse människorna i regionen Puntland med dricksvatten. Före avresan från Sverige så hade Mursal fått 93 par glasögon för att kunna ge till de behövande. Mursal började med att besöka en ögonläkare i Bossaso som hjälpte att klassificera glasögonen.

Efter vatten prospekteringen

Analys och rapport från vatten prospekteringen går att läsa i Water Exploration in Puntland där mät resultaten finns från sidan 9 och framåt. Under resan blev Mursal och Birger efterfrågade att genomföra mätningar i regionhuvudstaden Garowe. I januari 2012 fick vi veta vattenborrning har genomförts på en av de utmärkta platserna och att resultatet var  mycket lyckad.

Under projektet så har flera typer av information samlats och skapats för att förenkla möjligheten att förmedla information om befolkningens behov och de framsteg som har gjort i arbetet.

Artiklar

Under åren så har det skrivits om projektet på olika håll vi har samlat en del av dessa så att det går att följa medias bevakning kopplat till detta projekt. För att se listan över nyhetsartiklarna, klicka här.