Ännu ett lyckat borrhåll

Det tredje lyckade borrhålet är i Humbays. Hittills så har tre av tre utmärkta platser gett gott resultat, så vi har goda förhoppningar om att de resterande platserna har god sannolikhet för vatten.

Borriggen som användes kom från Hargeisa som ligger 1300 km väster om Humbays. Då borr utrustningen var i bra kvalité tog borrningen enbart 4 dagar.

Efter goda resultat efter prospekteringen så har vi fått förfrågan att hitta lämplig borrutrustning för att kunna borra flera borrhål i framtiden.

Ytterligare en vattenborrning är genomförd i Puntland

Ytterligare en vattenborrning med mycket gott resultat är genomförd i staden Armo och brunnen användes nu för vattendistribution till innevånarna i staden.

Brunnen borrades på den plats som lokaliserades genom de VLF-undersökningar som genomfördes av företaget TERRA (Uppsala) under sommaren 2011 i Puntland.
En eller flera vattenbrunnar i respektive by Humbays och Hiriiro är högt prioriterade och planeras borras så fort finansiering tillåter.
Vattentillgången i städerna och byarna är en förutsättning för utveckling av all annan välfärd, hygien, sjukvård, mödravård etc.

Se nedan ang. artikel om vattenborrning i huvudstaden Gerowe.

Mycket lyckad vattenborrning i Garowe, Puntland

En av platserna som identifierades av projektet har borrats av administrationen i Puntland. De platserna som har borrats ligger i Garowe, huvudstaden i Puntland. Denna glädjande nyhet har bekräftats av finansministern i Puntland.

Ministern visade sin tacksamhet från både regeringen och folket i Puntland. Det är en viktig signal som är uppmuntrande för att kunna fortsätta sökandet av medel för att kunna borra de andra platserna, framför allt byarna. Byarna ligger utanför stora städer och har inte egna möjligheter för att få finansering.