Vatten har lett till att initiera utbildningsverksamhet

Utbildning finansieras av både ABF och Lions DG101. Skolan ligger i Beeli Wacatay. Syftet med utbildningen är att ge barnen en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Ett annat syfte är att vuxna ska kunna läsa på kvällstid. Detta kallas folkbildning.

För att möjliggöra kvällskurser kommer det att installeras solceller på taket av skolan. Då får byborna möjlighet att använda skolan flera timmar om dygnet.Utbildning finansieras av både ABF och Lions DG101. Skolan ligger i Beeli Wacatay. Syftet med utbildningen är att ge barnen en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Ett annat syfte är att vuxna ska kunna läsa på kvällstid. Detta kallas folkbildning.

För att möjliggöra kvällskurser kommer det att installeras solceller på taket av skolan. Då får byborna möjlighet att använda skolan flera timmar om dygnet.

Murjan Stormen mot Somalia

Det blev inte som bevarad om att Stormen Murjan som slog till nordöstra delen av Somalia skulle orsaka stora skador i området i december månad.

Stormen orsakade vissa skador, när det gäller förmögenheter men inga dödsoffer.

Möte med Biståndsdepartementet på UD, Stockholm

Birger Fogdestam – TERRA, Uppsala, har två gånger varit inviterad till UD´s Biståndsdepartement för diskussion med departementssekreterare Christian Fogelström och redogörelse för den vattenprospektering i Puntland som genomfördes sommaren 2011. De hittills genomförda vattenborrningarna har varit mycket framgångsrika i detta av torkan svårt drabbade landet.

Videofilmerna ”Let the gun and take the pen” (förstudie 2008) och ”Vatten är guld värt i Somalia” (2011) finns tillgängliga på denna webplats under fliken Media och åskådliggör starten och utvecklingen av vattenprojektet.