Gagaab området

Gagaab är beläget i nordöstra Somalia och är ett lugnt och fredligt område. Klimatet är mycket torrt vilket försvårar odling av mat. Befolkningen livnär sig på boskapsuppfödning, framföra allt får och getter. Flertalet innevånare i Gagaab bor i byar eller som nomader. puntland1

Det finns inga skolor i Gagaab och de flesta innevånare är analfabeter. Läkarvård eller friskvård existerar praktiskt taget inte. Medellivslängden ligger mellan 40 och 45 år, då vanliga sjukdomar från förr är vanligt förhärskande. Dieten består av mjölk, ris och någon gång kött. Bristen på andra typer av mat orsakar många sorters bristsjukdomar. Tillgången på rent vatten är minimal och vattnet från de sparsamma regnen blir ofta bara ånga innan det kan tas om hand. Vägar för effektiv kommunikation saknas, ett sjukhusbesök blir en tvådagars tur på en lastbil eller liknande. Lokala problem finns i mångfald och olikartat, men det finns tre som måste prioriteras:

  1. tillgång till rent vatten
  2. skolor (så att varje barn får rättighet till bra utbildning)
  3. sjukvård, förebyggande och akut vård