LC Armo

2012 grundades Somalias första Lions förening i Armo. Lions Club Armo blev även tilldelad mark för att i framtiden kunna bygga en mödravård och ögonklinik.
30 träd planterades ett antal som senare har ökats till 230.
Då det är mycket nedskräpning i området så initierade LC Armo ett miljöprojekt med att skapa sopstationer. Tanken är att genom gott föredöme få flera att hantera sina sopor på ett bättre sätt.

LC Armo cleaning project

LC Armo sophantering/ källsortering

Trädplantering i Armo

Trädplantering i Armo

LC Armo och eventuella klubbar som planeras starta i Somalia är en plattform där medborgarna som vill engagera sig i återbyggandet har möjligt att verka för det ideellt. LC Armos medlemmar är de som driver utbildningsverksamheten i byn Beeli wacatay som har till syftet att främja läs och skrivkunnigheten bland folket. LC Armo kommer bollplank till två eventuella klubbar som är på väg att startas i städerna Garowe och Mogadishu.