Om Techwatertrust

Föreningens syfte är att skapa bättre förutsättningar mot sinande vatten och att motverka miljöförstöring. Föreningens mål är att lokalisera grundvatten med hjälp av modern utrustning som underlättar för vattenborrning. Vatten prospektering gäller framför allt onåbara, torkdrabbade områden. Föreningens andra mål är att rengöra vatten. Med dessa insatser vill Tech Water Trust stödja hjälp till självhjälp. Tech Water Trust skall också främja utbildning och sjukvård. Genom god kontakt, nära samarbete med andra föreningar och organisationer skapa bättre förutsättningar mot sinande vatten.

Sätt in Ditt ekonomiska stöd på: Pg 263285-9 märk med texten ”GAP”
För mer information kontakta Mursal Isa: Mursal Isa
C/o ABF Borlänge-Nedansiljan Vasagatan 27 784 32 Borlänge mobil: 070 779 49 77