Meeting with the Development Affairs

Birger Fogdestam met with Secretary of Development Affairs. Birger and the Secretary discussed the water project in Somalia and the result of water exploration carried out in summer 2011.

Department Secretary saw the films produced both before and during the project’s early exploration and became very interested in this work. Department Secretary will eventually get in touch regarding the current project.

A lecture about the water situation in Somalia was delivered by Mursal in Ore in Rättvik

The lecture about the water situation was conducted by Mursal in Ore, Rättvik. Mursal Showed latest documentary film from water exploration in Somalia.

Two enthusiasts women initiated to donate money to the water project in Somalia. It was organized soup lunches for two semesters and the soup lunches provided 9000 kr. The Money goes to the water project in full.

Another successful borehole

The third bore is successful in Humbays. So far, it has three of three indicated sites that have produced good results, so we have high hopes that the remaining places have good probability of water.

The drilling rig that was used came from Hargeisa that is located 1300 km west of Humbays. The drilling equipment was in good quality, drilling took only 4 days.

With the good results after exploration, we have been asked to find a suitable drilling equipment to drill several wells in the future.

Vatten har lett till att initiera utbildningsverksamhet

Utbildning finansieras av både ABF och Lions DG101. Skolan ligger i Beeli Wacatay. Syftet med utbildningen är att ge barnen en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Ett annat syfte är att vuxna ska kunna läsa på kvällstid. Detta kallas folkbildning.

För att möjliggöra kvällskurser kommer det att installeras solceller på taket av skolan. Då får byborna möjlighet att använda skolan flera timmar om dygnet.Utbildning finansieras av både ABF och Lions DG101. Skolan ligger i Beeli Wacatay. Syftet med utbildningen är att ge barnen en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Ett annat syfte är att vuxna ska kunna läsa på kvällstid. Detta kallas folkbildning.

För att möjliggöra kvällskurser kommer det att installeras solceller på taket av skolan. Då får byborna möjlighet att använda skolan flera timmar om dygnet.

Ännu ett lyckat borrhåll

Det tredje lyckade borrhålet är i Humbays. Hittills så har tre av tre utmärkta platser gett gott resultat, så vi har goda förhoppningar om att de resterande platserna har god sannolikhet för vatten.

Borriggen som användes kom från Hargeisa som ligger 1300 km väster om Humbays. Då borr utrustningen var i bra kvalité tog borrningen enbart 4 dagar.

Efter goda resultat efter prospekteringen så har vi fått förfrågan att hitta lämplig borrutrustning för att kunna borra flera borrhål i framtiden.