Utbildningsverksamhet

En befintlig byggnad renoverades och skolverksamheten startade i månadsskiftet februari-mars 2014. Man har cirka 70 elever varav 40 är pojkar och 30 flickor. Undervisning sker i sju olika ämnen: somaliska, engelska, arabiska, matematik, samhällskunskap, historia och religion.

Man har tre lärare och projektet avlönar en av dessa och utbildningssektorn i Puntland avlönar övriga lärare. Eleverna kommer i huvudsak från byn där skolan finns men elever kommer också från närliggande byar och från nomadfamiljer som lever i området. Alla elever är dock inte nybörjare utan kan i viss mån vara behjälpliga i utbildningen.

Skolprojekt startades i juli 2013 i samarbete med Lions och ABF Borlänge-Nedansiljan. Hösten 2013 så lämnades ansökningar om finansiering till Radiohjälpen och till LCIF (Lions Clubs International Foundation). I början av 2014 så beviljades ett bidrag från LCIF.