Skolan i Beeli Wacatay

Ett skolprojekt startades i juli 2013 i samarbete med Lions och ABF Borlänge-Nedansiljan. Hösten 2013 så lämnades ansökningar om finansiering till Radiohjälpen och till LCIF (Lions Clubs International Foundation).

Först restaurerades befintliga lokaler där Lions bekostade reparation och målning. Efter att lokalerna blivit färdigställda rekryterades två lärare. En av dem var biträdande lärare. Vi började med 83 elever varav 25 av dem var flickor. Undervisning sker i sju olika ämnen: somaliska, engelska, arabiska, matematik, samhällskunskap, historia och religion.

Lokalerna räckte inte till eftersom det bara fanns plats för ca 50 elever. Barnen satt i varandras knä och vi insåg behovet av att bygga en ny skola.

Elever i varandras knän

Elever i den lånade lokalen

På våren 2014 när pengar från LCIF och ABF beviljades, planerade vi en resa ner dit för att hjälpa till med genomförandet av skolbygget. Efter samråd med äldrerådet kom bygget ingång den 20 juni 2014. Byggarbetet tog fart snabbt och redan efter 4 veckor var nästan hela huskroppen färdigbyggd. Ett av problemen vi mötte var att vattnet tog slut eftersom byborna hämtar sitt vatten från vattenansamlingar med regnvatten. Regnet kom i början av augusti och då fortsatte byggjobbet.

Det finns tre lärare och projektet avlönar en av dessa. Utbildningssektorn i Puntland avlönar övriga lärare. Eleverna kommer i huvudsak från byn där skolan finns, men elever kommer också från närliggande byar och från nomadfamiljer som lever i området. Alla elever är dock inte nybörjare utan kan i viss mån vara behjälpliga i utbildningen.